ACHIZIȚIONARE DE PRODUSE ONLINE

PFA CHISE FLORIAN este o persoană fizica română, cu sediul social în Județul Bihor, Localiatea Oradea, Str. Henri Coanda nr.4, având codul de înregistrare fiscală 19729133, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. : F5/1813/29.09.2003 tel: 0742012080, denumită în continuare “Tramuta.ro”

Orice persoană care accesează site-ul Tramuta.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând Tramuta.ro toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator/Client”. Prin accesarea site-ului Tramuta.ro toți utilizatorii consimt în mod expres să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos, precum și legislația aplicabilă în domeniu, conform OUG 34/2014 dar și a altor acte normative care au aplicabilitate în domeniu.

Prezentul document stă la baza relației dintre Tramuta.ro și sau Utilizatorul/Clientul care accesează site-ul și se va supune prevederilor și legislației în vigoare care se aplică în domeniul activității desfășurate pe site. Totodată în cazul în care există mai multe norme care guvernează aceași situație, se vor aplica acele norme care au caracter mai favorbail persoanei în culpă.

Art. I. CONDIȚII GENERALE

Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii si condițiile de folosire a site-ului Tramuta.ro

Utilizarea site-ului Tramuta.ro indiferent de motivație, presupune confirmarea Utilizatorului/Clientului a faptului că a împlinit vârsta de 18 ani și beneficiază de baza legală pentru efectuarea unei comenzi ce au ca subiect băuturi alcoolice și că își oferă acordul asupra termenilor și condițiilor prezentate în acest document. Dacă pe parcursul procesării comenzii, se constată că persoana care a efectuat o comandă pe site-ul Tramuta.ro nu îndeplinește vârsta legală pentru achiziționare de astfel de produse, administratorul își rezervă dreptul de a anula comanda.

Prin navigarea pe site, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau conținutului aparținând PFA CHISE FLORIAN, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Administratorul site-ului Tramuta.ro își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutului acestui acord fără a notifica în prealabil părțile.

Art. II. OBIECTUL COMENZII

Obiectul Comenzii îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Utilizator/Client si confirmate pentru livrare de către reprezentanții Tramuta.ro.    În comanda vor fi descrise următoarele informații:

◦ Decsrierea produsului/produselor comandate ◦ Prețul de vânzare al produsului/produselor comandate ◦ Modalitatea de plată ◦ Termenul de plată în cazul plăților prin transfer bancar ◦ Valoarea transportului comenzii efectuate

Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Utilizator/Client sau un împuternicit al acestuia în locația indicată în comandă ( în cazul în care se optează pentru modalitatea de plată ramburs), pentru plățile care se efectuează prin plata online sau transfer bancar, transferul de proprietate se efectuează în momentul primirii confirmării de plată de la unul din colaboratorii noștri, înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala în cazul livrărilor efectuate direct și fără intermediar de Tramuta.ro.

Art. III. LIVRAREA PRODUSELOR

Livrarea produsului comandat (precum si a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicată de Utilizator/Client prin completarea formularului de comandă sau prin intermediul telefonului sau a adresei de email, în termenul de maxim prevăzut de lege de la momentul ridicării produsului de către compania de curierat.

În situațiile în care termenul de livrare suferă modificări, Tramuta.ro trebuie să informeze Utilizatorul/Clientul cu privire la schimbările survenite.

Contravaloarea transportului pentru situațiile în care informațiile cu privire la adresa de livrare a coletului sunt incomplete sau eronate sau locul de livrare pune în pericol siguranța curierului, administratorul are dreptul de a refuza livrarea și a reține costurile de transport. În condițiile în care același client revine pentru o comandă, administratorul își rezervă dreptul de a refuza comanda, iar în condiția în care se acceptă comanda, costurile de transport sunt suportate de către Client/Utilizator indiferent de valoarea comenzii efectuate.

Pentru comenzile care sunt anulate nejustificativ, iar acestea au fost deja procesate și sunt în curs de livrare, Clientul/Utilizatorul este răspunzător de toate cheltuielile de logistică survenite de la momentul lansării comenzii și până în stadiul în care să află. În situațiile în care plata a fost efectuată anterior, toate costurile de transport și alte cheltuieli de logistică sunt reținute de către Tramuta.ro iar diferența este înapoiată Utilizatorului/Clientului în contul indicat.

Art.IV. GARANȚII

4.1. Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site.  Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către Tramuta.ro, in orice moment fără o notificare prealabilă. De asemenea, in functie de volumul comenzii, de pretul acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, pretul final al produselor poate fi negociat, independent de valoarea afisata pe site. Tramuta.ro isi rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in masura in care aceasta a fi in detrimentul activitatii economice a societatii ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze dezavantaje viitoare societatii, indiferent de natura lor. In urma negocierii, pretul rezultat nu poate fi superior celui afisat pe site, cu exceptia unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantitati de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de catre client dar care ar genera un efort suplimentar fata de cel normal, generat de o comanda uzuala.

Produsele care beneficiază de Certificat de Calitate oferit de către producător vor fi însoțite de către acesta, în copie conformă cu originalul.

Pentru eventuale reclamații asupra produselor livrate, Utilizatorul/Clientul poate le poate comunica la adresa de email contact@tramuta.ro în termen de 3 zile de livrarea acestora.

Art. V. PREȚUL DE VÂNZARE. MODALITĂȚILE DE PLATĂ

a.PREȚUL DE VÂNZARE

Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site.  Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă. Prețul de vânzare poate fi modificat de către Tramuta.ro, în orice moment fără o notificare prealabilă a părților.

În momentul confirmării comenzii, Tramuta.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul/Clientul  fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare, asumându-și întreaga responabilitate pentru exactitatea și corectitudinea acestora.

Administratorul site-ului se obligă să onoreze, în condiții rezonabile, toate comenzile primite, fără discriminare în randul clientelei. Totuși acesta îți rezervă dreptul de a refuza onorarea unei comenzii în situațiile în care consideră că ar aduce un prejudiciu acestuia. Un exemplu ar putea consta în istoricul unui client care a refuzat repetat preluarea unor comenzi efectuate fără o justificare, care a refuzat efectuarea plății comenzii efectuate, etc. În completarea informațiilor prezentate mai sus, se menționează faptul că mai pot face obiectul refuzului onorării unei comenzi în acele situații ăn care Utilizatorul/Clientul adoptă o conduită negativă la adresa acesteia.

b.MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Plata în numerar – în moneda națională, integral, la livrare. În cazul livrării produsului printr-o firmă de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat,pe baza de chitanta, în momentul acceptării chitanței sau semnării documentelor de transport, se consideră că produse livrate sunt conforme cu prezentarea de pe site și sunt acceptate de către Client/Utilizator sau de către persoana care îl reprezintă.

În situațiile în care produsele comandate sunt achitate în avans, printransfer bancar sau prin plata online însă din anumite motive (informații transmise greșit către site), Clientul/Utilizatorul nu poate fi contactat pentru livrarea acestora, suma aferentă comenzii se va returna acestuia, însă costurile de transport vor fi reținute.

Art. VI. RETURNAREA PRODUSELOR

Returnarea produsului/produselor comandate și livrate se va realiza exclusiv la adresa din Tulca, județul Bihor, Str. Principala, 301D, prin predarea personală a acestora de către clientul cumpărător ori prin expedierea lor, pe cheltuiala acestuia, printr-o firmă de curierat.

Returnarea produselor de către Utilizator/Client se poate efectua în termen de 14 zile de livrarea acestora dacă motivul returului este unul justificat.

Restituirea sumei echivalente produselor returnate, se va face în baza temeiului legal, însă doar prin transfer bancar în contul indicat de către Client/Utilizator.

În situațiile în care la produsele returnate se constată că s-au adus deteriorări voluntare, rămâne la decizia conducerii dacă returnează integral sau se reține valoarea daunelor recepționate, returnarea se va face conform descrierii de la punctul anterior.

Restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

Returnarea valorii integrale sau parțiale în funcție de stadiul produselor returnate se va face în conformitate cu baza legală și în termen de 14 zile conform Anexei din OUG 34/2014.

Pentru ca produsele returnate să îndeplinească condițiile de returnare, acestea trebuie să fie în aceași stare , să nu fie desigilate, etichetele să nu prezinte deteriorări, banderola fiscală ( pentru produsele unde este aplicabilă) să nu fie deteriorată, acestea să fie în prezentarea originală și să fie însoțite de documentele care s-au regăsit la livrarea acestora către Client/Furnizor în colet (bon fiscal, chitanță, factura, etc.). În cazul lipsei sau neîndeplinirii uneia din situațiile de mai sus, returul și restituirea banilor pot fi rezufate.

Art. VII. OBLIGAȚII Tramuta.ro

Tramuta.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nici o pierdere a Utilizatorului/Clientului În situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni și condiții.

Tramuta nu răspunde pentru eventualele prejudicii aduse produselor pe perioada de transport a acestora către client, însă poate la latitudinea acestuia să ia decizii pentru înlocuirea lor sau restituirea sumelor echivalente produselor în condiția în care Clientul/Utilizatorul optează pentru această variantă.

Tramuta își rezervă dreptul de a anula o comandă în situația în care Clientul/Utilizatorul nu poate fi contactat pentru confirmarea acestia, fără a i se aduce prejudicii.

Art. VIII. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

În afara de perioada de navigare pe site pentru vizualizarea informațiilor prezentate pe acesta, toate materialele integrate sunt proprietatea intelectuala a Tramuta.ro și nu pot face obiectul reproducerii acestora. În situațiile în care se constată că aceste informații au fost copiate, Tramuta.ro are dreptul de a solicita rezolvarea situației pe cale amiabilă sau posibilitatea de a cere daune morale pentru folosirea de informații.

Pentru situațiile în care se accesează fără acordul persoanei în cauză a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului/Clientului sau în situațiile în care se încearcă modificarea conținutului site-ului, etc. fără acordul administratorului, se va considera furt de informații și se poate pedepsi conform legii dacă organele competente confirmă acțiunea.

Art.  IX.  FORȚA MAJORĂ

În cazul situațiilor de forță majoră, prevăzute de lege, nici una din parti nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele prejudicii aduse.

Art. X. LITIGII

Eventualele litigii apărute între cele două părti, se vor comunica prin intermediul unei notificări, fie electronic cu confimare de primire, fie prin Poșta Română cu confirmare de primire. În cazul în care acestea nu se pot rezolva pe cale amiabilă, acestea vor fi soluționate de organele competente de la sediul PFA CHISE FLORIAN.